Dalīties:

 

Palīdzēsim bērniem Ukrainā izdzīvot!

in English below

Saistībā ar šokējošiem notikumiem Ukrainā, mēs vairs nevaram palīkt vienaldzīgi. Skarbo darbību rezultātā grūst ēkas, tiek šķirtas ģimenes, tiek ievainoti un mirst nevainīgi cilvēki, to skaitā arī bērni. Bērni, kas nedala viens otru pēc nacionalitātes un politiskiem uzskatiem. Laikā, kad ziņu un jaunumu lentes pildās un mainās straujāk kā jebkad līdz šim, viens paliek nemainīgs – ir nepieciešams mūsu atbalsts! Emocionāls un materiāls.

Vienotībā ir spēks! Un kopā mēs varam daudz. Aicinām Tevi nepalikt malā un savu iespēju robēžās sniegt materiālu atbalstu bērniem Ukrainā, kas cietuši agresīvās darbībās. Saziedotos līdzekļus mēs virzīsim Ukrainas Nacionālai bērni slimnīcai Ohmatdyt https://ohmatdyt.com.ua/

Visi kopā mēs palīdzēsim ārstiem glābt ievainotus bērnus, ugunsgrēka upurus un citās nelaimēs cietušos. Veseli bērni ir vesela nākotne un vesela pasaule! Mēs ticam mieram un esam par laimīgiem bērnu smaidiem. 

Veseli bērni ir vesela nākotne un vesela pasaule! Mēs ticam mieram un esam par laimīgiem bērnu smaidiem.

Let's help children survive in Ukraine!

 

Nobody can remain indifferent, watching the terrible events in Ukraine. As a result of brutal actions, houses are destroyed, families are separated, innocent people, including children, are injured and killed. Children who do not share each other by nationalities and political views. At a time when the news feeds are filling up and changing faster than ever before, one thing remains important – they need our support! 

Emotional and material.

Unity has a power! And together we can do a lot.

We urge you not to stand aside and provide material support to children in Ukraine who have suffered from aggressive activities.

We send all the funds raised to the National Children’s Hospital of Ukraine “Ohmatdyt” https://ohmatdyt.com.ua/ 

Together we will help doctors rescue injured children, victims of fire and other victims of severe disasters.

 

Healthy children mean a healthy future and a healthy world! We believe in peace and a happy childrens’ future!

 

Dalīties
Copy link