Dalīties:

 
Dari labu, iegādājoties Garmin produkciju. www.garminshop.lv

Projekta misija un mērķis.

Būt blakus, un dod ir viegli. Latvijā trūkst pakalpojumi bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām, īpaši agrīnā vecumā. Visbiežāk netiek strādāts ar ģimeni kopumā, bet tikai ar bērnu.  Bērni un ģimenes tiek izstumtas no apkārtējās sabiedrības. Speciālistu individuālā pieeja, ne sadarbība. Vesels bērns ir vesela sabiedrība. Izveidot multifunkcionālu atbalsta centru ģimenēm ar bērniem, kuriem ir agresīva uzvedība, kurā:
  1. Vienuviet ir pieejama speciālistu komanda (ģimenes atbalsta persona, psihologs, skaņu terapeits, mākslas terapeits u.c.);
  2. Latvijā pirmais sensory gym. Izveidota vide, kurā bērns var būt fiziski aktīvs.
  3. Notiek aktīvs darbs ar vecāku izglītošanu par bērnu ikdienas komunikāciju un vajadzībām.

LBAF (Latvijas Bērnu Atbalstu Fonds)

Mūsu prioritāte ir bērni ar īpašajām vajadzībām un sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērni. LBAF (Latvijas Bērnu Atbalstu Fonds) ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas kopš 1994. gada 26. janvāra. Pateicoties jau ciešai un ilggadējai sadarbībai, kā arī turpinot piesaistīt arvien jaunus atbalstītājus, iespēju robežās esam spējīgi sniegt palīdzību un atbalstu, un darīt visu, lai padarītu katra mūsu aizgādībā esošā bērna dzīvi krāsaināku un nākotni gaišāku. Gadu gaitā esam ņēmuši savā paspārnē speciālās internātpamatskolas, kurās mācās bērni ar dažādu pakāpju garīgās attīstības traucējumiem, to vidū bērni invalīdi, bāreņi un bērni no sociāli mazaizsargātām ģimenēm, pārsvarā no Latvijas tālākajiem novadiem – Antūžu, Aleksandrovas, Gaujienas, Limbažu novada speciālā pamatskola, Ezersalas, Sveķu ,Raudas, Ziemeļvidzemes, Smiltenes novada speciālā pamatskola un Viduskurzemes pamatskola- attīstības centra.  Sniedzam atbalstu arī maznodrošinātām ģimenēm.

Paveiktais darbs.

Augstāk par zemi www.augstakparzemi.lv LBAF izveidoja atpūtas un rotaļu centru, kuru ir iespējams izīrēt organizējot svētkus, bērnu ballītes, radošas un attīstošas meistarklases u.c.. Visa nauda par mūsu telpu izmantošanu tiek realizēta fonda labdarības projektu izpildei, atbalstot Latvijas bērnus, kuriem dzīvē ir paveicies mazāk. Projekts “Ceļš pie sevis”. http://www.lbbf.lv/projekts-cels-pie-sevis/ Izveidots un nodrošināts bērniem ar saskarsmes un iekļaušanās grūtībām un viņu ģimenēm psihosociāls atbalsts. Mērķis- maksimāli samazināt, un iespējams ar laiku pat izslēgt, iekļaušanās un saskarsmes grūtības bērnu dārzā un sākumskolā, kā arī veicināt ģimenes izpratni par bērna vajadzībām.
Dalīties
Copy link